Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest (EASV) er regionens største erhvervsakademi. På EASV er der samlet en række spændende videregående uddannelser både som fuldtids- og deltidsstudier. Akademiet rummer mere end 15 forskellige fuldtidsuddannelser fra de 2-årige korte videregående uddannelser, top-up bacheloruddannelser til professionsbacheloruddannelser samt en lang række akademiuddannelser på deltid.

Erhvervsakademi Sydvest har stor fokus på samarbejdet med erhvervslivet med henblik på at sikre en høj grad af praktisk relevans og jobkompetence i uddannelserne, og for at sikre at ny viden fra beskæftigelsesområderne implementeres i den daglige undervisning. Endvidere er der i akademiet stor fokus på arbejdet med innovation og iværksætteri igennem arbejdet med videncenter for innovation.

Erhvervsakademi SydVest udbyder kortere videregående uddannelser, som ofte kan tilpasses en travl hverdag som eliteidrætsudøver. Vi planlægger studiet individuelt efter udøverens behov, og fleksibilitet er nøgleordet for både dig som udøver og os. Vi ser blandt andet på hvordan vi kan tilrettelægge kravet om fremmøde, obligatoriske opgaver og eksaminer bedst for dig som udøver.

Du kan læse mere om EASV og hvilke uddannelser, som der udbydes, her.  

Ribe-Esbjerg HHs Mads Jepsen om at være studerende ved Erhvervsakademi Sydvest: