Aalborg Universitet

Aalborg Universitet kører i samarbejde med UCN en rådgivnings- og støtteordning for elitesportsudøvere og elitesportstrænere. AAU ønsker at tage et medansvar for, at elitesportsudøvere kan uddanne sig sideløbende med sportskarrieren – dette tilbud gælder naturligvis også på AAU Esbjerg. 
Det kan ofte være en udfordring at få elitesport og studier til at gå hånd i hånd. Der kan eksempelvis opstå udfordringer med kampe, konkurrencer eller turneringer i en eksamensperiode – eller vanskeligheder ved at følge undervisningen, såfremt træningstider ligger i normal studietid.

Via initiativet Nordjysk Elitsport kan elitesportsudøvere på AAU bl.a. søge rådgivning, individuelle og forlængede studieforløb, dispensationer ifm. eksamener, udlån af diktafoner samt tildeling af ”buddy” – en medstuderende, der tager noter og deler informationer.

Elitesportsudøvere opfordres derfor til at lade sig registrere i og søge support fra Nordjysk Elitesport. Med elitesportsudøver menes der udøvere, der deltager på højeste nationale niveau (eller på internationalt niveau) inden for deres sport, eller har mulighed for at nå højeste nationale niveau inden for en overskuelig fremtid. Der er pt. over 190 elitesportsudøvere i det gratis tilbud. Der ydes bl.a. støtte til en lang række ishockeyspillere, fodboldspillere og håndboldspillere fra de bedste ligaer samt badmintonspillere, der som en del af verdenseliten har mange rejsedage til internationale turneringer. Tilbuddet gælder alle sportsgrene, og det har elitesportsudøvere fra mange forskellige sportsgrene fundet ud af at benytte sig af.

Læs mere om ordningen på www.nordjyskelitesport.dk, hvor det også er muligt at tilgå ansøgningsskemaet.

Nordjysk Elitesports Rasmus Hagensen om at være studerende ved Aalborg Universitet: