Videregående uddannelser

Om samarbejdet

I 2013 blev der indgået en aftale mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg om fælles markedsføring af uddannelserne for eliteidrætsudøvere.

Der er nu indgået aftaler med uddannelsesinstitutionerne om fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune - det er hensigten, at den studerende så vidt muligt har indflydelse i forhold til eget trænings - og uddannelsesforløb.

Der er en uddannelsesrådgiver på hver uddannelsesinstitution, som  giver udøveren kvalificeret rådgivning i forbindelse med valg af uddannelse og giver information om, hvordan studiet er struktureret. Rådgiveren hjælper endvidere med at holde det faglige overblik og løse de problemer, der kan opstå under uddannelsen, fordi eliteidrætsudøveren har mindre tid end andre til sit studie. Uddannelsesrådgiveren er i dialog med studievejleder og den respektive klub.

Uddannelsesinstitutionerne kan, afhængig af deres studieform, tilbyde buddyordning eller anden form for støtteordning. Der lempes ikke på de faglige krav på uddannelserne.

Se folder om mulighederne her.

Samarbejdende uddannelsesinstitutioner:

 

 

 

 Du kan læse mere om uddannelsesinstitutionerne i rubrikkerne til venstre eller ved at klikke på logoerne.