TalentIdrætsrådet

TalentIdrætsrådet

For Esbjerg Kommune er det vigtigt, at eliteidrætsudøverne i kommunen sikres optimale vilkår. Der er derfor nedsat et talentidrætsråd og herunder et sportsfagligt udvalg, som fungerer som rådgivende organ for kommunen, og som skal sikre gode vilkår for talentudviklingen i Esbjerg Kommune.

TalentIdrætsrådet og det sportsfaglige udvalg er et fagligt netværk, hvor vidensdeling og dialog er nøgleord. Rådets vision er, at der i Esbjerg skal skabes det mest attraktive elite- og talentudviklingsmiljø i Danmark for den enkelte udøver og være blandt de førende i Nordeuropa på udvalgte områder. Danmarks store eller medieprofilerede idrætter skal i Esbjerg have internationalt niveau på eliteplan.  

Rådet drøfter og diskuterer på baggrund af visionen eliteidrættens vilkår inden for følgende strategiske områder:

  • faciliteter
  • træningsmiljøer
  • viden
  • ressourcer - økonomi
  • kommunikation
  • uddannelse – helhed/erhverv/bosætning
  • samarbejde med interessenter – specielt klubberne, kommune, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.
  • internationalt arbejde - samarbejdsrelationer
     

Talentidrætsrådet er desuden initiativtager til prisen som "Årets Bobler", som uddeles hvert år til ungdomsidrætsfesten i januar/februar måned. "Årets Bobler" defineres som en idrætsudøver u/18 år, som er lige ved at klække, og som har potentiale til at blive udøver på eliteniveau.

Rådet består pt. af følgende: 
Lars Henry Andersen (formand)
Thomas Stub
Niels Bækgård
Kim Nikolajsen
Magnus Wonsyld (repræsentant fra Team Danmark)

Sportsfagligt udvalg består pt. af følgende: 
Thomas Stub
Karsten Sejerup
Lotte Haandbæk
Simon Verner