Pulje til idrætstalenter

Pulje til udvalgte idrætstalenter

Der er mulighed for bevilling af mindre støttebeløb til træningssamlinger, materiale, stævner, talentinitiativer mm. Puljen skal øge fokus på talenter fra de mindre idrætsgrene eller på idrætsgrene, hvor der er særlig store udgifter i forbindelse med stævner, træninger mm.

Uddeling af støtte skal markedsføre Esbjerg Kommune/Eliteidræt Esbjerg og/eller være i overensstemmelse med de øvrige indsatser på området.

Målgruppe: Talenter fra mindre idrætsgrene/foreninger.
Aldersgruppe: 15 – 25 år.

Der er kr. 50.000 i puljen.

Retningslinjer for uddeling af støtte:

  • Der skal foreligge skriftlig ansøgning – med budget
  • Der ydes ikke støtte til drift
  • Der ydes ikke støtte til forplejning
  • Der kan ydes støtte til projekter, træningsture, stævner eller materiale, som tilgodeser og fremmer lokale talenters udvikling
  • Der skal foreligge dokumentation for støttebeløbet, hvis de udbetales til materiale, stævner eller lign.
  • Der ydes ikke støtte til talenterne direkte, men til foreningen bag - dvs. foreningen skal altid være medansøger af støtte


Ansøgninger sendes til ank22@esbjergkommune.dk