Værdigrundlag

Værdigrundlag

Det er Eliteidræt Esbjergs overordnede vision og formål at skabe det mest attraktive elite – og talentudviklingsmiljø i Danmark for den enkelte udøver og være blandt de førende i Nordeuropa på udvalgte områder. Udøverne skal have optimale forhold, således at talentudviklingen optimeres mest muligt.
 
Eliteidræt Esbjerg og Esbjerg Kommune samarbejder med kommunens eliteklubber, uddannelsesinstitutioner samt Team Danmark. Esbjerg er Team Danmark elitekommune, og al arbejdet med talent - og elitemiljøet i Esbjerg Kommune tager sit afsæt i det nyudviklede værdisæt for dansk talentudvikling, som DIF og Team Danmark står bag. HUSET består af værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel.

 

 

Derudover er Eliteidræt Esbjergs opgaver at:

  • strategisk arbejde med følgende fokusområder jf. Team Danmark aftalen: ressourcer - økonomi, uddannelse – helhed/erhverv/bosætning samt samarbejde med interessenter – specielt klubberne, kommune, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet
  • tage afsæt i idrætten på amatørplan i Esbjerg for at støtte den på vej mod en stærkere elite, således at idrætsudøvere og publikum i Esbjerg har mulighed for at udøve og overvære idræt på højest mulige nationale og internationale niveau
  •  give eliteidrætsklubber og deres udøvere  optimale vilkår, som understøtter, motiverer og ansporer til topresultater på et etisk og samfundsmæssigt forsvarligt grundlag og med særligt fokus på de prioriteringsidrætter og udviklingsidrætter (jf. Team Danmark aftalen)
  •  støtte og vejlede lokale foreninger med henblik på etablering af kraftcentre samt medvirke til at udbygge det centrale idrætsanlæg på Gl. Vardevej (Esbjerg Idrætspark) for at skabe optimale rammer for eliteidrætten og dens publikum i Esbjerg
  • assistere, vejlede og udvikle igangværende og fremtidige aktiviteter og projekter på eliteidrætsområdet
  •  arbejde for tilvejebringelse af optimale forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne job, bolig og uddannelse
  • tage initiativ til videreuddannelse af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes udvikling
  •  samle kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten, til en fælles koordineret indsats, som giver eliteidrætten i Esbjerg optimale vækstbetingelser
  • synliggøre eliteidrætten, dens udøvere og aktiviteter