Om Eliteidræt Esbjerg

Om Eliteidræt Esbjerg

Eliteidræt Esbjerg blev etableret pr. 1. januar 2003 i tæt samarbejde med Team Danmark, erhvervslivet, de lokale klubber/foreninger og Esbjerg Kommune. Formålet er at sikre optimale rammer for at fremme vilkårene for eliteidrætsudøvere og talentudviklingen i Esbjerg Kommune.

Visionen er, at Esbjerg skal skabe det mest attraktive elite- og talentudviklingsmiljø i Danmark og være blandt de førende i Nordeuropa på udvalgte eliteidrætsområder.

Eliteidræt Esbjerg gør det muligt for udøvere at fokusere på idrætten og samtidig have et velfungerende uddannelsesforløb fra 7. klassetrin til de videregående uddannelser. Dette lader sig gøre ved at tilbyde fleksible vilkår på uddannelserne og faglig rådgivning, der er målrettet eliteidrætsudøvere på højt plan, samt et tæt samarbejde med klubberne.

Eliteidræt Esbjerg søger at sikre de optimale forhold for eliteidrætsudøverene ved at have et fokus på både sportslige, uddannelsesmæssige og personlige forhold, da disse er forudsætninger for den ultimative præstation.

For at sikre det høje faglige niveau er Eliteidrætsrådet nedsat som et rådgivende organ og sparringspartner for Eliteidræt Esbjerg. Eliterådet indgår i dialogen om sager og problematikker der omhandler eliteidræt.

Esbjerg Kommune har en eliteidrætskonsulent ansat til at varetage Eliteidræt Esbjergs opgaver og interesser. I et tæt samarbejde med Team Danmark og de lokale klubber/foreninger vejleder og assisterer konsulenten i forbindelse med deres elitesatsning og arbejder med henblik på en styrket indsats i forhold til eliteidrætten.

Film om Eliteidræt Esbjerg