Eliteidrætsrådet

Eliteidrætsrådet

For Esbjerg Kommune er det vigtigt, at eliteidrætsudøverne i kommunen sikres optimale vilkår. Der er derfor nedsat et eliteidrætsråd og herunder et sportsfagligt udvalg, som fungerer som rådgivende organ for kommunen, og som skal sikre gode vilkår for eliteidræt og talentudvikling i Esbjerg Kommune.

Eliteidrætsrådet og sportsfagligt udvalg er et fagligt netværk, hvor vidensdeling og dialog er nøgleord. Rådets vision er, at der i Esbjerg skal skabes det mest attraktive elite- og talentudviklingsmiljø i Danmark for den enkelte udøver og være blandt de førende i Nordeuropa på udvalgte områder. Danmarks store eller medieprofilerede idrætter skal i Esbjerg have internationalt niveau på eliteplan.  

Rådet drøfter og diskuterer på baggrund af visionen eliteidrættens vilkår inden for følgende strategiske områder:

  • faciliteter
  • træningsmiljøer
  • viden
  • ressourcer - økonomi
  • kommunikation
  • uddannelse – helhed/erhverv/bosætning
  • samarbejde med interessenter – specielt klubberne, kommune, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.
  • internationalt arbejde - samarbejdsrelationer
     

Eliteidrætsrådet er desuden initiativtager til prisen som "Årets Bobler", som uddeles hvert år til ungdomsidrætsfesten i januar/februar måned. "Årets Bobler" defineres som en idrætsudøver u/18 år, som er lige ved at klække, og som har potentiale til at blive udøver på eliteniveau.

Rådet består pt. af følgende: 
Lars Lundgaard (formand)
Thomas Stub
Niels Bækgård
Kim Nikolajsen
Magnus Wonsyld (repræsentant fra Team Danmark)

Sportsfagligt udvalg består pt. af følgende: 
Thomas Stub
Karsten Sejerup
Lotte Haandbæk
Simon Verner