Eliteidræt Esbjerg

Eliteidræt Esbjerg er en kommunal eliteorganisation, der ønsker at skabe de optimale rammer for eliteidrætsudøvere og dermed fremme mulighederne for at dyrke og opleve eliteidræt på højest mulige niveau.

Eliteidræt Esbjerg søger at bygge bro mellem skole/uddannelse og idræt på højt niveau ved at tilbyde uddannelsestilbud, der tilgodeser udøvernes særlige behov under uddannelse og dermed have fokus på talentudviklingen.

Eliteidræt Esbjerg tilbyder eliteidrætsklasser for 7.-9.klassetrin på Vitaskolen Bohr, samt EsbjergOrdningen, der sikrer frit valg af studieretning på ungdomsuddannelserne i Esbjerg Kommune. Siden 2013 har det været muligt at søge ind på videregående uddannelser via Eliteidræt Esbjerg. Esbjerg Sports College tilbyder centralt beliggende boligforhold for unge udøvere, der er optaget via Eliteidræt Esbjerg.

Den ultimative præstation forudsætter optimale forhold for eliteidrætsudøveren.