Optagelsesprocedure

Ordinær optagelse 2020

Ordinær optagelse 2020

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt til udfyldelse fra d. 6. januar 2020 elektronisk her på hjemmesiden, og en idrætsplan skal vedhæftes. Idrætsplanen er et vejledende ugeskema over ansøgerens træninger – dvs. hvornår der er morgentræning, eftermiddagstræning, styrketræning osv. Skemaet skal give et overblik over ansøgerens idrætslige aktiviteter i en tilfældig uge. Ansøgningsfristen for skoleåret 2020/2021 er d. 16. marts 2020. 

Der skal ansøges om optagelse på EsbjergOrdningen i samarbejde med en klub, og der skal være en sportslig ansvarlig person, som varetager udøverens overordnede udvikling. 

Der kan desuden blive tale om en sportsfaglig screening, hvor udøveren deltager i et eller to morgentræningspas. 

Udøveren og den sportslige ansvarlige indbydes til en optagelsessamtale ultimo marts 2020. Samtalen vil omhandle udøverens personlige baggrund for at søge om optagelse på ordningen. Ved samtalen medvirker udøver, klub og Eliteidræt Esbjerg. 

Afgørelse om optagelse eller afslag
Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af klub, Eliteidræt Esbjerg og evt. specialforbund.   

NB. Optagelse i EsbjergOrdningen gælder for ét år ad gangen – og så længe optagelseskriterierne er opfyldt. Du kan blive optaget i ordningen – også selv om du ikke bor i Esbjerg Kommune. I så fald vil det ske mod egenbetaling.