Egenbetaling

Egenbetaling

På baggrund af Kommunalfuldmagten og lovgrundlaget "Lov om Eliteidræt", som Esbjerg Kommune er underlagt i henhold til samarbejdsaftalen med Team Danmark,  er der en egenbetaling for elever, som har har bopæl i andre kommuner. Beløbet er ca. kr. 5.500,00 pr. skoleår. 

Beløbet er beregnet ud fra følgende omkostninger:

  • udgifter til fysisk træning
  • udgifter til materiale – både sportsfaglig og fysisk træning
  • udgifter til buddy og genlæsningstimer
  •  udgifter til kurser med sportspsykolog
  • administrationsudgifter

 
Betaling opkræves fra forældre (brugerbetaling) og ikke fra hjemkommune.

OBS. Der er ingen egenbetaling for elever bosiddende i Esbjerg Kommune.