EsbjergOrdningen

EsbjergOrdningen

EsbjergOrdningen er et tæt samarbejde mellem eliteidrætsklubber, Studie 10, ungdomsinstitutioner, privat - og efterskoler med 10.klasse og Esbjerg Kommune, som sikrer udøveren frit valg af studieretning samt optimale betingelser for at kombinere uddannelse og idræt.

Udøveren skal tilhøre den nationale elite i sin aldersgruppe inden for sin idræt eller deltage i træning, kampe og konkurrencer på nationalt/regionalt højeste niveau for at kunne blive optaget på EsbjergOrdningen.

Som eliteidrætsudøver, der er optaget på EsbjergOrdningen kan man frit vælge, hvilken ungdomsuddannelse, der er med i Ordningen som man ønsker at søge optagelse på. Der udover tilbydes udøverne en mentorordning, supplerende undervisning, idrætspsykologiske kurser, fysisk træning samt mulighed for buddyordning.

Der kan både søges om optagelse på EsbjergOrdningen til 10. klasse og ungdomsuddannelser. 

EsbjergOrdningen kan eventuelt suppleres med en sportslig godkendelse fra Team Danmark, hvis man ønsker mulighed for at forlænge sin ungdomsuddannelse.