Optagelse - Ansøgning

Optagelse

Der stilles en række krav til eliteidrætsudøvere, som søger optagelse i eliteidrætsklasserne.

De skal:

 • Deltage aktivt og være fagligt engageret i skolehverdagen
 • Tilhøre den nationale elite i deres aldersgruppe og sportsgren
 • Deltage i træning, kampe, konkurrencer og andet i forbindelse med sporten på nationalt/regionalt højeste niveau 
 • Udvise ansvar gennem handlinger, levevis og holdninger til opgaven som eliteidrætsudøver under uddannelse
 • Have vilje og klar forståelse for rollen som eliteidrætsudøver, samt have struktur på hverdagen
 • Forstå tilbuddet på en respektfuld, arbejdsom og disciplineret måde


Optagelsesprocedure

Proceduren for optagelse til skoleåret 2020/2021 er således:

 1. Informationsaften finder sted tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 18.30 på Vitaskolen Bohr. Der åbnes for ansøgningen umiddelbart efter informationsaftenen, og der søges elektronisk via ansøgningsskemaet, der findes i bjælken til venstre eller på forsiden. Ansøgningsfristen er d. 7. februar 2020.
 2. Sportsfaglige screeninger foregår i klubberne i ugerne 8-11.
 3. Endelig tilbagemelding om optag kan forventes d. 20. marts 2020 (efter kl. 15.00 via e-boks).
 4. Der foretages samtaler med optagne i løbet af april måned på Vitaskolen Bohr.
   

Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af morgentræner, klubtræner og uvildig specialidrætstræner fra fx. forbund.

Ansøgning og optagelse

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes elektronisk. Ansøgningen skal indeholde en udtalelse fra både skole og klub. Udtalelsen fra skolen skal indeholde en overordnet vurdering af elevens indstilling til skolearbejde samt, hvordan eleven fungerer socialt i klassen. Skitse på skoleudtalelse findes her og eksempel på skoleudtalelse her. Det skal bemærkes, at skoleudtalelsen ikke danner grundlag for, hvorvidt ansøgeren optages eller ej, men anvendes som forhåndskendskab til eleven samt til klassedannelse. 
Skitse til klubudtalelse findes her.

Den sportsfaglige kompentencescreening udføres i samarbejde mellem eliteidrætstræneren og en uvildig specialidrætstræner. Ved screeningen deltager ansøgeren i 1-2 morgentræningspas, og det vurderes her om udøveren sportsligt er egnet til optagelse - ved tvivl kan den daglige træner kontaktes for en grundigere udtalelse om ansøgernes sportslige - og personlige færdigheder.

Ved optagelse gennemføres samtaler med udøveren og forældre. Ved samtalen deltager repræsentanter fra Vitaskolen Bohr og den respektive klub. Samtalerne former sig med sportsfaglig tilbagemelding, drøftelser af udøverens skoleforhold samt udøverens personlige baggrund for at søge optagelse i eliteidrætsklassen. 

Forudsætninger for optagelse

For at blive optaget - samt fortsat at gå i eliteidrætsklasserne, er det et krav, at udøveren er medlem af, og repræsenterer en moderklub, en samarbejdsklub til en moderklub eller en lokal samarbejdsklub.

Moderklubber i samarbejdet: EfB (drengefodbold), Team Esbjerg HK (pigehåndbold), Ribe-Esbjerg HH/UH Esbjerg (drengehåndbold), Esbjerg Ishockey Klub (ishockey), Esbjerg Svømmeklub (svømning), Esbjerg Tennis Klub (tennis), Badminton Esbjerg (badminton), Esbjerg Skøjte Klub (kunstskøjteløb), Jerne IF/Varde IF (pigefodbold), Esbjerg Hurricanes (amerikansk fodbold).

Der kan dog optages udøvere på multisport fra hvilken som helst lokal klub/forening i Esbjerg Kommune, hvis de sportslige krav er indfriet. Ansøgere til multisport vurderes individuelt i samarbejde med klub og evt. specialforbund.

Optag udenfor ordinær optagelsesperiode

Løbende optag uden for normal optagelsesperiode kan kun ske, såfremt der er plads på årgangen, samt under særlige sportslige omstændigheder, hvor eleven tilhører den nationale elite i sin aldersgruppe. Al optagelse drøftes i samarbejde mellem klub og kommune.

Fysioterapeutisk screening

Ved optagelse i eliteidrætsklasserne i 7., 8., og 9. klasse gennemgår eleverne en fysioterapeutisk screening. Screeningerne udføres af professionelle fysioterapeuter og fagfolk, der alle har erfaringer med fysioterapi og eliteidrætsudøvere. Screeningerne gennemføres årligt efter aftale mellem kommune, skole og de fysioterapeuter, som har ansvaret for screeningen.Vitaskolen Bohr indkalder elever og forældre til screeningen, som finder sted i foråret forud for skolestart. 

Den fysioterapeutiske screening har til hensigt at:

 • Give et skadesbillede og et samlet fysisk billede af atleten
 • Give grundlag for et samarbejde mellem fysiske trænere, klubtrænere og fysioterapeuter så de kan tilrettelægge en god og sund træning
 • Medvirke til at forebygge individuelle langvarige mén

 

Screeningernes indhold:

 • Testprotokol
 • Varighed 1½ time
 • Spørgeskema
 • Samtykkeerklæring
   

Egenbetaling

På baggrund af Kommunalfuldmagten og lovgrundlaget "Lov om Eliteidræt", som Esbjerg Kommune er underlagt i henhold til samarbejdsaftalen med Team Danmark, er der en egenbetaling for elever, som har bopæl i andre kommuner. Beløbet er ca. kr. 4000,00 pr. skoleår. 

Beløbet er beregnet ud fra følgende omkostninger:

 • Udgifter til fysioterapeutisk screening og idrætsklinik
 • Udgifter til fysisk træning
 • Udgifter til materiale – både sportsfaglig og fysisk træning
 • Studiekort, som giver adgang til sportsarrangementer i Esbjerg 
 • Obligatoriske kurser (basal kosternæring, sportspsykologi, basal idrætskadebehandling og – forebyggelse)
 • Administrationsudgifter

 
Betaling opkræves fra forældre (brugerbetaling) og ikke fra hjemkommune.

Hvis eleven udmeldes midt i et skoleår, opkræves der betaling for de måneder, hvor eleven har gået i eliteidrætsklasserne. Dog er der ingen opkrævning hvis eleven udmeldes før d. 5. september i et nyt skoleår.

OBS. Der er ingen egenbetaling for elever bosiddende i Esbjerg Kommune.