Ophør i eliteidrætsklasserne

Ophør i eliteidrætsklasserne

Ophør i eliteidrætsklasserne

Det kan forekomme, at elever må ophøre i eliteidrætsklasserne. Ophør kan ske, hvis eleven:

 • falder i sportsfagligt niveau, og dermed ikke længere opfylder kriterierne for optagelse jf. retningslinjerne for optagelse i eliteidrætsklasserne
 • ikke deltager aktivt og fagligt engageret i skolehverdagen
 • ikke optræder på en respektfuld og disciplineret måde overfor skole, klub og den øvrige omverden
 • har længerevarende skadesforløb
 • af personlige eller sociale årsager ønsker et ophør
 • i løbet af forløbet skifter til en klub, som IKKE er en moderklub eller en samarbejdsklub til en moderklub
   

Vurderer klub og/eller skole at et eller flere af ovenstående punkter finder sted, giver det anledning til følgende:

 • afholdelse af samtale med hjem og skole
 • afholdelse af samtale mellem hjem, klub, skole og kommune
 • advarsel og prøveperiode
 • vejledning ud af eliteidrætsklasse
 • afgørelse om ophør i eliteidrætsklassen efter forudgående partshøring
   

Ophør i eliteidrætsklassen sker som hovedregel ved igangværende skoleårs ophør, og altid i dialog mellem hjem, klub, skole og kommune. Sker ophøret på baggrund af et klubskifte kan ophøret ske indenfor 1-2 mdr. – og ikke nødvendigvis ved et skoleårs afslutning.