Om eliteidrætsklasserne

Om eliteidrætsklasserne

Om eliteidrætsklasserne

Esbjerg Kommunes eliteidrætsklasser finder sted på Vitaskolen Bohr i det nordlige Esbjerg for 7.-9. årgang. Man kan optages på alle tre klassetrin. I hver klasse optages op til 28 elever med forskellige idrætsmæssige baggrunde. Såfremt at det ikke er muligt at samle elever nok til en årgang, udgår denne.

Træning

Eleverne i eliteidrætsklasserne har skemafri hver mandag, onsdag og torsdag morgen fra kl. 8-10, hvor morgentræningen finder sted. Træningen består af to idrætsspecifikke morgentræninger og én fysisk træning (sammenkørt med den obligatoriske idrætsundervisning) pr. uge. Det giver i alt ca. 120 træningspas mere om året. Morgentræningen varetages af højtuddannede trænere, og foregår primært i Esbjerg Idrætspark og evt. i Gjesing Fritidscenter.

Multisportelever har, i stedet for idrætsspecifikke træninger, to ugentlige morgentræninger med fysisk basistræning. Eleverne er her tilknyttet en tovholder og koordinator, som varetager træningen i et tæt samarbejde med skole og klub.

Der tilknyttet tre fysiske trænere/lærere, som i henhold til idrætsundervisningens pensum varetager elevernes træning én gang om ugen. Denne træning er baseret på almen fysisk træning, hvor elementerne balance, smidighed, spring, kondition og grundstyrke bliver prioriteret.

Ved optag til eliteidrætsklasserne gennemgår hver elev en fysioterapeutisk screening, hvis formål er at identificere potentielle risikofaktorer hos udøveren og derefter at udarbejde en individuel skadesprofil. Herved undgås en uhensigtsmæssig kropsudvikling og langvarige skadesforløb, som vil forhindre eleverne i at udnytte deres fulde potentiale.

Undervisning

Eleverne deltager i tværfaglige timer på lige fod med de øvrige elever på skolen, men skemaet er tilrettelagt sådan, at planlægningen mellem skole og eliteklub bliver struktureret og styrket. Derved undgås eksempelvis, at skolen planlægger lejrskole eller studietur i samme uge, som eleverne skal på træningslejr eller til stævne.

Ernæringsrig kost

Flere klubber tilbyder morgenmadsordning i forbindelse med morgentræning, og hver dag har eleverne mulighed for på skolen at købe et ernæringsrigtigt frokostmåltid, der er sammensat ud fra retningslinjer givet af Team Danmarks kost- og ernæringsekspert. Kosten er en vigtig del af hverdagen for eliteidrætsudøvere, da den er afgørende for præstationen i trænings- og konkurrencesammenhæng.

Obligatoriske kurser

Der tilrettelægges obligatorisk undervisning og kurser for eleverne i eliteidrætsklasserne med følgende emner:

  • Basal sportsernæring for 9. klasse er dette integreret i undervisningen på Vitaskolen Bohr. For elever i 8. klasse afholdes det som et grundkursus med en ernæringsvejleder fra Team Danmark. For elever i 7. klasse afholdes et introkursus med praktisk madlavning med elever og forældre - ligeledes varetaget af ernæringsvejleder fra Team Danmark.  
  • Basal idrætskadebehandling og –forebyggelse for 7. og 9. klasse er integreret i undervisningen på Vitaskolen Bohr. For 8. klasse afholdes det som et grundkursus med fysioterapeutisk konsulent fra Team Danmark. 
  • Idrætspsykologi - 9.klasserne modtager kurser med idrætspsykolog fra Team Danmark. Der tilbydes desuden også kurser for forældre og trænere. 

Både klub og skole sikrer, at eleverne i eliteidrætsklasserne og deres forældre møder til disse obligatoriske kurser. Undervisning og kurser er gratis for eleverne. 

Fri entre til topidræt

Alle elever i eliteidrætsklasserne har via et særligt eliteidrætsklassekort gratis adgang til samtlige hjemmekampe for de store samarbejdsklubber. At have gratis adgang til topunderholdning i sportens verden er også en vigtig del af talentudviklingen, og i denne sammenhæng får de unge talenter mulighed for at følge rollemodeller fra idrætsverdenen i konkurrencesituationer på nærmeste hold og tage ved lære heraf, hvilket ligeledes er med til at udvikle talenterne.

Boligforhold

Der gøres en stor indsats for at tilbyde egnede boligforhold i trygge omgivelser for de elever, som forlader familie og øvrigt netværk for at flytte til Esbjerg i forbindelse med uddannelsen. I den forbindelse er det muligt i samarbejde med udøvernes respektive klubber at søge om en bolig i det nybyggede Esbjerg Sports College.