Multisportelever

Multisportelever

Multisportelever

Fra skoleåret 2019/2020 implementeres et forløb for multisportelever i eliteidrætsklasserne. Eleverne her kan være fra mange forskellige - og især mindre idrætsgrene, som kommer fra klubber, der ikke kan tilbyde idrætsspecifik morgentræning. Multisporteleverne har fysisk basistræning to morgener om ugen istedet for idrætsspecifik morgentræning. Træningen varetages af en eller flere trænere, som koordinerer den ugentlige morgentræning træningen i et tæt samarbejde med skole og klub.

Formålet med multisportelever i eliteidrætsklasserne er, at:  

 • Øge kvaliteten for enkelte udøvere fra små individuelle idrætsgrene
 • Øge generel fokus på bedre rammer og muligheder for udøvere fra mindre (og individuelle) idrætsgrene
 • Øge generel fokus på fysisk basistræning i regi af Eliteidræt Esbjerg


Eleverne på multisport holder til i idrætsparken på Gl. Vardevej – dels for at udnytte de forskellige faciliteter og for at være en del af miljøet med de andre udøvere. Den tilvalgte morgenmadsordningen forefindes også i Idrætsparken (Bo Bedre Loungen). I sommerhalvåret kan flexbanerne og atletikstadion være rammerne, mens det i vinterhalvåret kan være Dokken eller styrkerummet ved skøjtehallerne.

Der tilknyttes en koordinator, som bl.a. har følgende opgaver i driften af multisportelevernes skolegang:

 • Kontaktperson til udøvernes klubber/trænere, så der sikres en kobling til udøvernes træningsmiljø som en helhed
 • Sikre en sammenhæng i udøvernes træning – med udgangspunkt i idrætsspecifikke behov og udviklingsønsker
 • Udarbejdelse af årsplan for morgentræning for multisporteleverne
 • Forberede og afvikle morgentræning – evt. i samarbejde andre lærere på idrætslinjen
 • Deltagelse i informationsmøder og evt. skole/hjem samtaler
 • 1-2 årlige besøg ved den enkelte udøvers klubtræning
 • Forberedelse og gennemførsel af 2 årlige udviklingssamtaler med udøverne, hvor klubtræner også kan/skal deltage
 • Indgå i løbende dialog med klubtrænere omkring den enkelte udøvers status og udvikling – både på den idrætslige og skolemæssige del