Klubbernes rolle

Klubbernes rolle

Eliteidrætsklasselinjen er et samarbejde, som indebærer gensidig respekt for de forskellige fagligheder. Der er naturligvis forskel på de enkelte eliteklubber i flere henseender. Det gælder eksempelvis i forhold til, hvor langt den enkelte eliteklub er i udviklingen af talenter i egen klub, og hvor meget klubben kan investere i morgentræning både direkte og indirekte. Det er naturlige forskelle, som blandt andet skal ses i sammenhæng med de enkelte klubbers historie, erfaringer og økonomi.
 
Aktørerne rundt om eliteidrætsklasserne arbejder konstant på at udvikle kvaliteten i tilbuddet, og der sker derfor en kontinuerlig forbedring både for den eliteklub, der er længst fremme, og de eliteklubber, der kommer herefter.
 
Koordinering mellem eliteklubber, skole og Esbjerg Kommune sker ved tre årlige fællesmøder. Her sker der samtidig en erfaringsudveksling og vidensdeling.
 
Koordinering i forhold til morgentræningen indenfor den enkelte sportsgren og dens indhold er naturligvis den deltagende eliteklubs faglige ansvar.
 
Der er generelt aftalt en række fælles retningslinjer i samarbejdet . Eksempelvis skal resultaterne fra de fysioterapeutiske screeninger indgå i en faglig udveksling med de fysiske morgentrænere. Disse sikrer efterfølgende, at såfremt der er behov for, at konkrete resultater indgår i den enkelte eliteidrætsudøvers klubtræning, skal de fysiske morgentrænere sikre, at der skabes dialog herom med klubtrænerne.
 
Opgavefordelingen er tydelig og velstruktureret, og samarbejdet sker med respekt for, at forskellige fagligheder til stadighed løbende kræver dialog.
 

  • Morgentræningen for eliteidrætslinjens atleter - uanset sportsgren - ledes af en gennemgående træner
  • Den gennemgående træner udarbejder en individuel idrætsplan for hver enkelt atlet på eliteidrætslinjen
  • Den gennemgående træner koordinerer inddragelse af andre trænere i morgentræningen
  • Den gennemgående træner skaber et inspirerende trænings- og læringsmiljø
  • Den gennemgående træner forestår den løbende dialog med skole og de fysiske morgentrænere
  • Den gennemgående træner sikrer medvirken ved skole/klub/hjem-samtaler og løbende dialog med forældre
  • Den gennemgående træner medvirker ved bedømmelse af ansøgere til eliteidrætslinjen
  • Den gennemgående træner deltager i fællesmøderne