Fysisk træning

Fysisk træning

Fysisk træning

En af de tre ugentlige morgentræninger er fysisk træning (sammenkørt med den obligatoriske idrætsundervisning) på Vitaskolen Bohr. Træningen varetages af to uddannede lærere med idræt som speciale. Den fysiske træning skal sikre, at undervisningen dækker kravet for idræt i folkeskoleloven og samtidig er relevant og kompetent træning for eleverne i eliteidrætsklasserne.

Træningen består af følgende hovedelementer og tager udgangspunkt i grundprincipperne inden for fysisk træning:

  • grundlæggende træning med egen krop
  • skadesforebyggende træning med egen krop
  • alsidig træning med varianter af styrke-, balance-, koordinations-, smidigheds-, kropskontrol/-bevidstheds- og kropspositionstræning


Der arbejdes desuden med supplerende fysisk træning i forhold til konkrete idrætsspecifikke områder med udgangspunkt i et ønske om at skabe en reflekterende sammenhæng for idrætsudøveren, altså forstå øvelsernes betydning for helheden.

Hvis udøveren på grund af skader ikke kan deltage i den idrætsspecifikke morgentræning, skal eleven i stedet deltage i eksempelvis øvelser eller skadesforebyggende træning hos fysioterapeut og fysisk træner Lars Chr. Termansen, som befinder sig i styrketræningsrummet ved Blue Water Dokken alle tre dage, hvor der er morgentræning. Der aftales forløb med Lars Chr. Termansen gennem morgen - eller klubtræner.